Inwestowanie w wartośćWykaz najważniejszych pojęć

Najważniejsze pojęcia dotyczace inwestowania w wartość, z odpowiednikami w języku angielskim.

Inwestowanie w wartość (ang. value investing) -

Wartość wewnętrzna (ang. intrinsic value) -

Wycena (ang. valuation) - proces mający na celu oszacowanie wartości wewnętrznej aktywa.