Inwestowanie w wartośćWybitni inwestorzy w wartość

Wielu najwybitniejszych inwestorów inwestowało w wartość.

Warren Buffett
Warren Buffett rozpoczął swoją karierę inwestora od nauki, a później pracy dla Benjamina Grahama, pioniera inwestowania w wartość, autora książki Inteligentny inwestor. Nigdy nie porzucił podejścia inwestowania w wartość, chociaż jego styl inwestowania z biegiem czasu stał się odmienny od tego, który wypracował jego mentor. Obecnie Buffett jest dyrektorem generalnym i głównym udziałowcem Berkshire Hathaway, spółki, która służy mu za fundusz inwestycyjny. Osiągając fantastyczne roczne zwroty z inwestycji w ciągu wielu dziesięcioleci, Warren Buffett stał się stałym bywalcem na szczycie listy najbogatszych ludzi na świecie. Obecnie jest najbardziej znanym inwestorem na świecie i ikoną inwestowania w wartość.

Peter Lynch
Peter Lynch był menadżerem funduszu Magellan w firmie Fidelity Investments. Przez czternaście lat, w których prowdził ten fundusz, osiągnął on średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 29.2%. Wówczas był to najlepszy fundusz akcji na świecie. Od roku 1977 do 1990 fundusz powiększył się z 18 milionów dolarów do 14 miliardów. Dokonał tego inwestując w wartość, chociaż nie dokonywał on formalnej wyceny biznesów. Kierował się instynktem, doświaczeniem oraz zdrowym rozsądkiem. To co czyni go wyjątkowym inwestorem, to fakt, że nie ograniczał się on do pojedynczego stylu inwestowania. Przeciwnie - wykorzystywał wszelkie style inwestowania w wartość - inwestował w spółki wzrostowe, cykliczne, te sprzedawane poniżej wartości aktywów oraz stabilne spółki dywidendowe. Po zakończeniu kariery menadżera funduszu, Lynch napisał kilka książek m.in. Pokonac giełdę oraz One Up On Wall Street.

Seth Klarman
Seth Klarman to menadżer funduszu hedgingowego Baupost Group, który założył w 1982 roku. Jest to obecnie jeden z największych funduszy tego typu na świecie. Styl inwestowania Klarmana wywodzi się wprost od Benjamina Grahama, pioniera inwestowania w wartość. Klarman jest znany ze skupowania niepopularnych aktywów, kiedy są niedowartościowane, unikając spółek wzrostowych. W okresie od 1982 do 2008 roku, jego fundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 20%. Fundusz został założony z wkładem wynoszącym ok. 27 miliony dolarów. Obecnie jego wartość to ok. 30 miliardów dolarów. Autor gloryfikowanej książki Margin of safety.

Charlie Munger
Charlie Munger jest znany przede wszystkim jako partner biznesowy Warrena Buffetta oraz wiceprezes Berkshire Hathaway. Swoją karierę inwestora rozpoczął od założenia partnerstwa inwestycyjnego, które prowadził w latach 1962-75. Osiągnęło ono 19.8% średniego rocznego zysku w porównaniu do zaledwie 5% indeksu Dow w tym okresie. Autor poczytnej książki Poor Charlie's Almanack.

Philip L. Carret
Philip L. Carret w 1928 założył fundusz inwestycyjny, później nazwany Pioneer Investments. Był to jeden z pierwszych funduszy w USA. Prowadził go przez 55 lat, podczas których każde zainwestowane na początku 100$, urosło do 80 000$. Niewielu inwestorów może poszczycić się wynikami lepszymi od średniej giełdowej, osiąganymi przez ponad półwieku, szczególnie, że rozpoczynał on w czasach Wielkiego Kryzysu, na długo przed powstaniem teoretycznych podstaw inwestowania w wartość.

Walter Schloss
Walter Schloss rozpoczął swoją karierę na Wall Street w wieku 18 lat jako biegacz. Następnie uczył się inwestowania u Benjamina Grahama, dla którego później pracował w firmie Graham-Newman Parnership. Nigdy nie uzyskał wyższego wykształcenia. Przez kolejne cztery i pół dekady, Schloss inwestował w stylu swojego mentora, kupując niedowartościowane spółki, sprzedawane w okolicach wartości księgowej lub niższej. W tym okresie jego fundusz osiągnął średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 15.3% w porównaniu do 10% osiągniętych w tym czasie przez indeks S&P500. Jest to wynik, którym pochwalić może się zaledwie garstka inwestorów.

Wybitni teoretycy inwestowania w wartość

Oto lista myślicieli, którzy mają duży wkład w inwestowanie w wartość.

Benjamin Graham
Benjamin Graham był profesorem, inwestorem i ekonomistą oraz pionierem inwestowania w wartość. Napisał dwie bardzo wpływowe książki na temat inwestowania - Security Analysis oraz Inteligentny inwestor. Wielu jego uczniów, zostało wybitnymi inwestorami - Warren Buffett, Walter Schloss, Irving Kahn oraz William Ruane. Filozofia inwestowania Grahama kładła nacisk na emocjonalne dystansowanie się od wahań rynku, minimalne zadłużenie, podejście kup i trzymaj, analizę fundamentalną, dywersyfikację oraz kupowanie z marginesem bezpieczeństwa. Był partnerem w firmie inwestycyjnej Newman & Graham Partnership.

Philip Fisher
Philip Fisher był amerykańskim inwestorem oraz pionierem w dziedzienie inwestowania we wzrost. Inaczej niż większość inwestorów w wartość w jego czasach, nie skupiał się na wartości księgowej spółek, ale na wzroście ich zysków. W tym celu stworzył listę cech jakie posiadać powinna firma, aby móc dynamicznie rosnąć m. in. świetny dział sprzedaży i R&D; odpowiednie wydatki na rozwój; przedsiębiorcze kierownictwo, zmotywowane na tworzenie kolejnych produktów i zdobywanie większego udziału w rynku. Fisher zalecał inwestowanie w niewielką liczbę spółek, o najwyższej jakości oraz trzymanie ich akcji przez długi okres czasu. Jego najpopularniejszą książką jest Common Stocks and Uncommon Profits. Poza tym był autorem kilku innych książek m. in. Developing an Investment Philosophy oraz Conservative Investors Sleep Well.

Bruce Greenwald
Bruce Greenwald jest profesorem ekonomii i inwestowania na Uniwersytecie Columbia. Prowadzi na nim znany kurs z inwestowania w wartość, na którym pojawiają się Jest autorem dwóch popularnych książek, pierwsza z nich to Value investing i traktuje inwestowaniu w wartość, druga Competition Demystified o konkurencji rynkowej i przewagach konkurencyjnych. Uznawany jest za jeden z największych żyjących autorytetów w dziedzinie inwestowania w wartość.